Wettelijke Bepalingen

De site www.uppereastsidestables.be is de internet site van de Nicolas Van Brandt bvba.

De bvba Nicolas Van Brandt houdt de inhoud van haar site (en haar update) met de grootste zorg bij. Ze kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en/of vergetelheden die op deze site zouden staan, daarbij gerekend de links en andere verscheidene veranderingen beslist door de ondernemingen en/of partner organismen.

De bvba Nicolas Van Brandt is niet aansprakelijk voor eender welke beslissing die genomen wordt door een bezoeker van de site van bvba Nicolas Van Brandt ten gevolge van de informatie die zich op deze site bevindt, dit op welk niveau dan ook.

De informatie die aan bvba Nicolas Van Brandt worden gestuurd via haar internet site zullen enkel en alleen gebruikt worden in een professioneel kader en zullen niet gebruikt worden voor marketing doeleinden.

De bvba Nicolas Van Brandt behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving zowel de presentatie als de inhoud van haar website te veranderen.

Alle op deze site aangehaalde merken werden door de ondernemingen die er eigenaar van zijn, geregistreerd.

Deze site valt onder de Belgische en de internationale wetgeving over de auteursrechten en de intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten voor het gebruik, de reproductie en de verspreiding zijn voorbehouden, zijn daarin inbegrepen de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en photografische voorstellingen.

Voor meer inlinchtingen, gelieve de site-verantwoordelijke te contacteren.

Foto kredieten

Alle foto’s op de site zijn rechtstreeks eigendom van de leveranciers van bvba Nicolas Van Brandt of van Nicolas Van Brandt bvba

Toutes les photos présentes sur le site sont : 
- sauf indication contraire ci-dessous propriété directe des fournisseurs de Nicolas Van Brandt sprl ou de Nicolas Van Brandt.

made by soSim.pl